CallnTalk 로고

원어민과 함께 전화/화상영어. 영어회화 스피킹 UP
CallnTalk 바로가기
  • 공지사항
  • Home > 커뮤니티 > 공지사항    
No 제 목 글쓴이 작성일 조회수
 
222    [공지] 5/5일,5/19일 정상수업 공지     admin   2021-04-30   700
 
 
221    [공지] 4/2일 부활절 수업 휴강     admin   2021-03-29   806
 
 
220    [공지] 3.1절 정상수업안내     admin   2021-02-25   793
 
 
219    [공지] 구정 설연휴 수업및휴강 안내     admin   2021-02-08   825
 
 
218    [공지] Last day 12월 31일(목) 휴일 공지     admin   2020-12-30   669
 
 
217    [공지] 11/2 (월) All Saint Day 휴강안내     admin   2020-10-26   7156
 
 
216    [공지] 10/9 한글날 정상수업해요!     admin   2020-10-06   1194
 
 
215    [공지] 추석연휴 정상수업안내(추석당일만 수업없음)     admin   2020-09-24   1275
 
 
214    [공지] 11월1일(금) All Saint Day 오후수업(15시~)휴강안내     admin   2019-10-28   2853
 
 
213    [공지] 10월 3일, 9일 휴일 정상수업 안내     admin   2019-10-01   1910
 
 
212    [공지] 추석연휴 9/12일 정상수업안내     admin   2019-09-03   2490
 
 
211    [공지] 8월15일 광복절 정상수업 진행     admin   2019-08-09   1679
 
 
210    [공지] 6월 6일 현충일 정상수업 안내     admin   2019-05-31   2011
 
 
209    [공지] 5/1, 5/6일 정상수업 공지     admin   2019-04-29   1928
 
 
208    [공지] 4.19일 부활절 휴강공지     admin   2019-04-03   1803
 
 
207    [공지] 3.1절 정상수업 진행     admin   2019-02-25   1850
 
 
206    [공지] 구정 연휴 수업 일정 안내     jenny   2019-01-28   2637
 
 
205    [공지] 크리스마스시즌 휴강 안내     jenny   2018-12-06   2632
 
 
204    [공지] 인터넷 장비 교체 안내     jenny   2018-11-08   2771
 
 
203    [공지] All Saint Day 휴강 안내     jenny   2018-10-30   2685
 

 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
 
검색