CallnTalk 로고

원어민과 함께 전화/화상영어. 영어회화 스피킹 UP
CallnTalk 바로가기
  • 공지사항
  • Home > 커뮤니티 > 공지사항    
No 제 목 글쓴이 작성일 조회수
 
213    [공지] 4/30일,5/5일 정상수업 5/1일 수업없음     admin   2020-04-27   403
 
 
212    [공지] 4/15일 선거일 정상수업     admin   2020-04-14   375
 
 
211    [공지] 4/10 부활절 콜센터휴무     admin   2020-04-08   332
 
 
210    [공지] 설연휴1/24,25일 휴강공지     admin   2020-01-20   903
 
 
209    [공지] 12/24,25,31일 송년시즌 휴강안내     admin   2019-12-20   1114
 
 
208    [공지] 11월1일(금) All Saint Day 오후수업(15시~)휴강안내     admin   2019-10-28   1331
 
 
207    [공지] 10월 3일, 9일 휴일 정상수업 안내     admin   2019-10-01   1009
 
 
206    [공지] 추석연휴 9/12일 정상수업안내     admin   2019-09-03   1355
 
 
205    [공지] 8월15일 광복절 정상수업 진행     admin   2019-08-09   918
 
 
204    [공지] 6월 6일 현충일 정상수업 안내     admin   2019-05-31   1297
 
 
203    [공지] 5/1, 5/6일 정상수업 공지     admin   2019-04-29   1239
 
 
202    [공지] 4.19일 부활절 휴강공지     admin   2019-04-03   1131
 
 
201    [공지] 3.1절 정상수업 진행     admin   2019-02-25   1122
 
 
200    [공지] 구정 연휴 수업 일정 안내     jenny   2019-01-28   1652
 
 
199    [공지] 크리스마스시즌 휴강 안내     jenny   2018-12-06   1624
 
 
198    [공지] 인터넷 장비 교체 안내     jenny   2018-11-08   1788
 
 
197    [공지] All Saint Day 휴강 안내     jenny   2018-10-30   1673
 
 
196    [공지] 콜앤톡을 홈 화면에 추가하기 - 아이폰     kate   2018-10-23   1820
 
 
195    [공지] 10월 공휴일 수업 안내     jenny   2018-09-27   1845
 
 
194    [공지] 추석 연휴 수업 공지 안내     jenny   2018-09-18   1736
 

 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
 
검색