CallnTalk 로고

원어민과 함께 전화/화상영어. 영어회화 스피킹 UP
CallnTalk 바로가기
  • 공지사항
  • Home > 커뮤니티 > 공지사항    
No 제 목 글쓴이 작성일 조회수
 
239    [공지] 10/3개천절및 10/10한글날 대체공휴일 정상수업     admin   2022-09-29   3734
 
 
238    [공지] 추석연휴기간 수업안내     admin   2022-09-06   6732
 
 
237    [공지] 8/15(월)광복절 정상수업 공지     admin   2022-08-10   10663
 
 
236    [공지] 6월1일 및 6월6일 현충일 정상 수업     cks1588   2022-05-25   25403
 
 
235    [공지] 5월5일 정상수업 공지     cks1588   2022-04-29   29711
 
 
234    [공지] 4/15(금) 부활절 수업 휴강     admin   2022-04-11   29729
 
 
233    [공지] 알림톡 서비스 중단안내     admin   2022-03-21   26236
 
 
232    [공지] 3/9 대통령선거일 정상수업     admin   2022-03-04   21238
 
 
231    [공지] 3/1일 정상수업안내     admin   2022-02-22   7392
 
 
230    [공지] 설연휴 1/31(월),2/1(화) 휴강공지     admin   2022-01-24   3418
 
 
229    [공지] 11월1일 전체휴강안내     admin   2021-10-26   2474
 
 
228    [공지] 10/4,11일 대체공휴일 정상수업     admin   2021-09-30   1439
 
 
227    [공지] 이번 추석연휴에는 휴강해요!     admin   2021-09-09   1309
 
 
226    [공지] 8월16일(월) 대체공휴일 정상수업     admin   2021-08-11   1343
 
 
225    [공지] 5/5일,5/19일 정상수업 공지     admin   2021-04-30   1945
 
 
224    [공지] 4/2일 부활절 수업 휴강     admin   2021-03-29   2125
 
 
223    [공지] 3.1절 정상수업안내     admin   2021-02-25   1825
 
 
222    [공지] 구정 설연휴 수업및휴강 안내     admin   2021-02-08   1867
 
 
221    [공지] Last day 12월 31일(목) 휴일 공지     admin   2020-12-30   1293
 
 
220    [공지] 11/2 (월) All Saint Day 휴강안내     admin   2020-10-26   8138
 

 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 
 
검색